Thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ, sáng ngày 07/6, Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức Hội nghị Nâng cao chất lượng đào tạo năm 2017. Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của có PGS.TS. Trần Quang Bảo – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp, Phụ trách Phân hiệu; TS. Vũ Thu Hương – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Phân hiệu; ông Tưởng Quang Vinh – Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Phân hiệu cùng quý thầy, cô là trưởng, phó các đơn vị và tổ trưởng tổ bộ môn, tổ trưởng tổ công tác trong Nhà trường.


PGS.TS. Trần Quang Bảo phát biểu khai mạc Hội nghị


Phát biểu khai mạc Hội nghị PGS.TS. Trần Quang Bảo khẳng định: Chất lượng đào tạo là vấn đề quan trọng hàng đầu và đồng hành xuyên suốt quá trình tồn tại, phát triển của Nhà trường. Do đó, Hội nghị nâng cao chất lượng đào tạo không chỉ nhằm giúp Nhà trường đánh giá những mặt mạnh để tiếp tục phát huy mà còn nhìn nhận lại những mặt tồn đọng từ đó đề xuất giải pháp khắc phục để hoàn thành mục tiêu trong giai đoạn tiếp theo.

Tham dự Hội nghị, đại biểu đã được nghe: Báo cáo tổng kết công tác thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2016 – 2017 và phương hương, nhiệm vụ kế hoạch đào tạo năm học 2017 – 2018 (ThS. Dương Thị Việt Hà – Phó trưởng Phòng Đào tạo); Báo cáo tổng kết hoạt động khảo thí & ĐBCL đào tạo năm học 2016 - 2017, kế hoạch triển khai trong năm học 2017 – 2018 (KS. Phạm Trung Thuỷ – Trưởng Phòng Khảo thí & ĐBCL); các tham luận: về đánh giá Giảng viên (ThS. Thài Hữu Thọ - Phó trưởng Phòng TCHC); về quản lý đề cương, bài giảng (ThS. Nguyễn Lê Quyền – Phó trưởng Khoa Kinh tế); về quản lý chất lượng giờ giảng (ThS. Nguyễn Tuấn Bình – Phó Trưởng Khoa Lâm học); về nâng cao kỹ năng thực hành thực tập cho sinh viên (TS. Phạm Văn Hường- Phó trưởng Khoa Nông học); về đánh giá kết quả học tập của sinh viên (TS. Trần lâm Trà – Phó trưởng Khoa CN & KT); về quản lý chất lượng báo cáo chuyên đề và khóa luận tốt nghiệp (ThS. Nguyễn Thị Hạnh – Giảng viên Khoa TN& MT).

Cũng tại Hội nghị, nhiều ý kiến đóng góp thiết thực mang tính xây dựng được Ban Giám đốc lắng nghe và tiếp thu để năm học tới xem xét, triển khai hoàn thiện hơn nữa chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Hội nghị Kế hoạch đào tạo là hoạt động thường niên nhằm đánh giá lại tình hình thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2016 - 2017, nghiên cứu xây dựng kế hoạch đào tạo năm học 2076 – 2018. Từ đó định hướng, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường trong năm học tới; đồng thời đánh giá lại công tác Khảo thí & ĐBCL trong năm học và đề ra kế hoạch thực hiện trong năm học tiếp theo.


Một số hình ảnh của Hội nghị:


ThS. Dương Thị Việt Hà báo cáo tổng kết công tác thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2016 – 2017 và phương hương, nhiệm vụ kế hoạch đào tạo năm học 2017 – 2018


KS. Phạm Trung Thuỷ báo cáo tổng kết hoạt động khảo thí & ĐBCL đào tạo năm học 2016 – 2017 & kế hoạch triển khai trong năm học 2017 - 2018


ThS. Thái Hữu Thọ – Phó trưởng Phòng TCHC báo cáo tham luận


ThS. Nguyễn Lê Quyền – Phó trưởng Khoa Kinh tế báo cáo tham luận


TS. Trần Lâm Trà – Phó trưởng Khoa CN&KT báo cáo tham luận


ThS. Nguyễn Thị Hạnh – Giảng viên Khoa TN&MT báo cáo tham luận


ThS. Nguyễn Tuấn Bình – Phó trưởng Khoa Lâm học báo cáo tham luận


TS. Phạm Văn Hường – Phó trưởng Khoa Nông học báo cáo tham luận


ThS. Nguyễn Thị Thu Trang – Phó trưởng Khoa Lý luận chính trị đóng góp ý kiến


ThS. Nguyễn Xuân Hùng – Phó trưởng Khoa Lâm học đóng góp ý kiến


ThS. Lê Đình lương – Trưởng Khoa KHCB đóng góp ý kiến


ThS. Nguyễn Trường Sơn – Giám đốc TT. Tin học & Ngoại ngữ đóng góp ý kiến


TS. Vũ Thu Hương phát biểu


Tin, ảnh: Phạm Sỹ