Thực hiện điều lệ của Công đoàn (CĐ) Việt Nam và hướng dẫn của Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp về việc tổ chức Đại hội CĐ các cấp tiến tới đại hội CĐ Trường Đại học Lâm nghiệp khóa XXII, nhiệm kỳ 2017-2022, sáng ngày 18/8/2017 Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp đã tiến hành đại hội Đại biểu CĐ Phân hiệu khóa III, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tham dự Đại hội, có sự hiện diện của Đồng chí (Đ/c) Nguyễn Văn Quân – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp; Đ/c Nguyễn Văn Tuấn – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp; Đ/c Trần Quang Bảo – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp, Phụ trách Phân hiệu cùng các Đ/c trong Đảng ủy, Ban Giám đốc, trưởng các đoàn thể và 89 đại biểu đại diện cho 223 đoàn viên Công đoàn Phân hiệu.

Tại Đại hội, Đ/c Tưởng Quang Vinh – Chủ tịch Công đoàn Phân hiệu đã báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017; Đ/c Nguyễn Hạnh Tâm - Ủy viên BCH Công đoàn Phân hiệu báo cáo phương hướng nhiệm kỳ 2017 – 2022 và báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp cho các văn kiện; Đ/c Vũ Thị Lan – Phó Chủ tịch Công đoàn Phân hiệu báo cáo kiểm điểm kết quả hoạt động của BCH đương nhiệm.

Đại hội đã bầu ra BCH Công đoàn khóa III nhiệm kỳ 2017 – 2022 (gồm 09 Đ/c) và đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp khóa XXII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 (gồm 05 Đ/c).

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Phân hiệu, Đ/c Trần Quang Bảo khẳng định: trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng CĐ Phân hiệu đã không ngừng phấn đấu tham gia các hoạt động phong trào thi đua, vận động công đoàn viên thực hiện theo chương trình hoạt động của Ban chấp hành CĐ Trường Đại học Lâm nghiệp và CĐ ngành đề ra; đồng thời tham gia quản lý và xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Bên cạnh đó, CĐ Phân hiệu cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với đội ngũ cán bộ, viên chức và học sinh sinh viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chủ trương công tác Công đoàn. Các hoạt động Công đoàn đã bám sát Nghị quyết của cấp ủy Đảng, chương trình công tác của Công đoàn ngành và nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan. Công tác tuyên truyền giáo dục đã tạo ra sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong mỗi thành viên… Mặt khác, công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động, đoàn viên Công đoàn được thực hiện rất nghiêm túc, minh bạch và rõ ràng…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đ/c Nguyễn Văn Quân đánh giá cao hoạt động của CĐ Phân hiệu trong nhiệm kỳ qua; đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ tới. Từ đó đề xuất một số vấn đề cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới như: tập trung chỉ đạo và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, viên chức và học sinh sinh viên, tiếp tục coi trọng công tác phát triển đoàn viên… với phương châm đoàn kết, nhất trí, nỗ lực vượt qua khó khăn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh góp phần vào phong trào chung của Công đoàn Phân hiệu.

Chiều 18/8/2017, Hội nghị lần thứ nhất BCH CĐ khóa III, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã tín nhiệm và bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ban thường vụ.

Danh sách BCH CĐ khóa III, nhiệm kỳ 2017 – 2022, gồm:

TT

Họ tên

Đơn vị

Chức Vụ

1

Nguyễn Hạnh Tâm

Thư viện

Chủ tịch

2

Nguyễn Văn Phú

Phòng Đào tạo

Phó Chủ tịch

3

Nguyễn Thị Hạnh

Khoa TN&MT

Ủy viên Ban thường vụ

4

Bùi Đức Dân

TT. TN&PTCN

Ủy viên

5

Trần Đức Thụy

Khoa KHCB

Ủy viên

6

Đỗ Thị Thắm

Phòng TCKT

Ủy viên

7

Trần Thị Hương

Khoa Nông học

Ủy viên

8

Nguyễn Tuấn Bình

Khoa Lâm học

Ủy viên

9

Thái Hữu Thọ

Phòng TCHC

Ủy viên


Danh sách đại biểu tham dự Đại hội CĐ Trường Đại học Lâm nghiệp khóa XXII, nhiệm kỳ 2017 – 2022, gồm:

TT

Họ tên

Đơn vị

1

Tưởng Quang Vinh

Ban Giám đốc

2

Nguyễn Hạnh Tâm

Thư viện

3

Nguyễn Thị Chuyên

Khoa Nông học

4

Nguyễn Thị Ngọc

Phòng TCHC

5

Nguyễn Lê Quyền

Khoa Kinh tế


Đại hội Công đoàn Phân hiệu đã diễn ra thành công tốt đẹp như dự báo một giai đoạn mới nhiều thắng lợi.

Một số hình ảnh của Đại hội:


Đ/c Tưởng Quang Vinh báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017


Đ/c Nguyễn Hạnh Tâm báo cáo phương hướng nhiệm kỳ 2017 – 2022


Đ/c Vũ Thị báo cáo kiểm điểm kết quả hoạt động của BCH đương nhiệm


Đ/c Trần Quang Bảo phát biểu


Đ/c Nguyễn Văn Quân phát biểu


Lãnh đạo chụp hình lưu niệm cùng BCH CĐ Phân hiệu khóa III, nhiệm kỳ 2017 – 2022


Tặng hoa các Đ/c Chủ tịch và Phó Chủ tịch CĐ Phân hiệu khóa II


Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp tặng hoa chúc mừng


Hội Cựu chiến binh tặng hoa chúc mừng


Đoàn Thanh niên Phân hiệu tặng hoa chúc mừng