Chiều ngày 13/10, Chi bộ Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ và Thư viện thuộc Đảng bộ bộ phận Phân hiệu Trường Đại học Lâm Nghiệp đã tiến hành tổ chức lế kết nạp đảng viên mới cho quần ưu tú Đinh Thị Kim Nguyệt – Nhân viên Thư viện.Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân đảng viên nói riêng. Với ý nghĩa đó, được sự giúp đỡ của chi bộ Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ và Thư viện, Đ/c Đinh Thị Kim Nguyệt đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đến tham dự buổi lễ, có sự hiện diện của Đ/c Nguyễn Trường Sơn - Bí thư Chi bộ cùng các Đ/c là đảng viên và các Đ/c trung kiên đang sinh hoạt tại chi bộ.

Tại buổi Lễ, Đ/c Nguyễn Trường Sơn đã trao Quyết định kết nạp đảng viên mới cho  Đ/c Đinh Thị Kim Nguyệt. Cũng tại đây, Đ/c Nguyễn Trường Sơn đã phân công nhiệm vụ cho đảng viên mới; đồng thời phân công các Đ/c là đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt đồng Đ/c đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng.

Buổi Lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm và theo đúng các trình tự, thủ tục được quy định.


Chi bộ Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ và Thư viện