Sáng ngày 11/11/2017 tại Phòng họp A – Nhà A1 - Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp. Đảng uỷ Phân hiệu phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Trảng Bom long trọng tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng đợt tháng 11/2017 cho 136 đoàn viên ưu tú là CBVC và HSSV nhà trường.Dự lễ khai giảng có Ông Phạm Ngọc Quang, Giám đốc Trung tâm BDCT huyện Trảng Bom; Đ/c Cao Phi Long, Đảng uỷ viên – Trưởng Ban tuyên giáo đảng uỷ Phân hiệu; Đ/c Đỗ Quốc Việt, Bí thư Đoàn trường cùng 136 đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 2000 đoàn viên nhà trường được giới thiệu từ các Chi bộ; Liên Chi đoàn; CLB; Đội…có mặt đầy đủ.

Thay mặt Đảng uỷ nhà trường đồng chí Cao Phi Long đã phát biểu quán triệt tinh thần tham gia lớp học cũng như chấp hành các quy định của lớp học đối với các học viên. Đồng chí cũng khẳng định bồi dưỡng lý luận chính trị đối với đối tượng kết nạp Đảng là khâu tất yếu quan trọng, trong đó nhấn mạnh mục đích của lớp học nhằm giúp các đồng chí quần chúng ưu tú nắm được những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, về Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, mỗi người cần xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để sớm đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đồng chí cảm ơn Trung tâm BDCT huyện Trảng Bom trong nhiều năm qua đã phối hợp và hỗ trợ nhà trường trong công tác tổ chức, giảng dạy các lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng và Bồi dưỡng LLCT cho đảng viên mới của nhà trường và nhà trường hy vọng tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Trung tâm trong thời gian tới.


Đ/c Cao Phi Long, Đảng uỷ viên – Trưởng Ban tuyên giáo Đảng uỷ phát biểu với lớp học


Để được tham gia lớp học là cả một quá trình tu dưỡng, phấn đấu bền bỉ, rèn luyện bản thân và tích cực tham gia các hoạt động phong trào của nhà trường, địa phương…các đồng chí luôn thể hiện là người đoàn viên ưu tú, tiên phong và gương mẫu trên tất cả các mặt hoạt động. Tinh thần ấy tiếp tục được các đồng chí khẳng định bằng lời phát biểu của đại diện 136 thành viên lớp học cam kết chấp hành các quy định và tham gia lớp học đạt kết quả cao nhất.


Đoàn viên ưu tú Võ Minh Hoàn, Giảng viên Khoa TN&MT đại diện cho 136 thành viên lớp học phát biểu

Trong thời gian học tập, các học viên được nghiên cứu 5 chuyên đề gồm: Khái quát Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch về những vấn đề cơ bản đã được trang bị về mặt lý luận và vận dụng vào thực tiễn đơn vị công tác, học tập. Các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp giấy chứng nhận đã tham gia Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng.

Tin, ảnh: Cao Phi Long