Thực hiện kế hoạch đào tạo Sau đại học, từ ngày 23/7/2022 – 25/7/2022, Trường Đại học Lâm nghiệp Phân hiệu tại Đồng Nai tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2022 cho 48 học viên cao học chuyên ngành Quản lý kinh tế.Tham dự các buổi bảo vệ chấm luận văn chuyên ngành quản lý kinh tế gồm các nhà khoa học, giảng viên là Phó giáo sư, tiến sĩ thuộc các trường Đại học Lâm nghiệp, Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp, Đại học nông Lâm Tp. HCM, đại học kinh tế Tp. HCM, Đại học Tài chính Marketing Tp. HCM. Các thành viên hội đồng là các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực kinh tế, có kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực của đề tài.

Để thực hiện tốt một luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ, các học viên đã dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu, tổng hợp số liệu, khảo sát thực tế… và nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các thầy, cô trực tiếp hướng dẫn; các đồng nghiệp và đơn vị nơi học viên nghiên cứu đề tài.

Tại mỗi Hội đồng bảo vệ, các học viên lần lượt báo cáo tóm tắt nội dung luận văn theo thời gian quy định. Các thành viên trong hội đồng đã đưa ra nhiều nhận xét, ý kiến phản biện, góp ý về nội dung cũng như hình thức cho các luận văn; nêu nhiều câu hỏi kiểm tra, đánh giá kiến thức chuyên môn, kiến thức thực tế của các học viên.

Đánh giá về các đề tài tham gia bảo vệ đợt này, các Hội đồng chấm luận văn đều nhận định các luận văn có nội dung phù hợp với chuyên ngành đào tạo, trình bày khoa học, có tính sáng tạo, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và ứng dụng thực tiễn. Các học viên đã dành nhiều thời gian và nỗ lực trong việc hoàn thành đề tài, vận dụng các kiến thức đã học vào việc phân tích và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề của đề tài đưa ra.

Luận văn tốt nghiệp được xem là công trình tổng kết những nỗ lực học tập và nghiên cứu, đồng thời là kết quả của quá trình phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn của mỗi học viên. Chúc các học viên tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp. Hi vọng rằng, với những kiến thức đã thu được trong 2 năm học, các học viên có thể áp dụng các kiến thức nghiên cứu vào thực tiễn để phục vụ tốt hơn nơi học viên đang công tác.

Một số hình ảnh tổng hợp: