Thực hiện kế hoạch đào tạo Sau đại học, từ ngày 30/7/2022 – 31/7/2022, Trường Đại học Lâm nghiệp phân hiệu tại Đồng Nai tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2022 cho 10 học viên chuyên ngành QLĐĐ và 26 học viên chuyên ngành QLTNR.Tham dự các buổi bảo vệ có đầy đủ các thành viên trong Hội đồng chấm luận văn của chuyên ngành QLDD và chuyên ngành QLTNR. Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ các chuyên ngành gồm các chuyên gia, nhà khoa học và giảng viên là Giáo sư, Phó giáo sư, tiến sĩ thuộc các trường Đại học Lâm nghiệp. Học viện Nông nghiệp Hà Nội, Trường đại học Nông lâm Tp. HCM, Đại học Tài nguyên và môi trường Tp. HCM có nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực của đề tài.Theo quy định, các học viên lần lượt trình bày báo cáo tóm tắt nội dung luận văn của mình. Các thành viên trong hội đồng đã đưa ra nhiều nhận xét, ý kiến phản biện, góp ý về nội dung cũng như hình thức cho các luận văn; nêu nhiều câu hỏi kiểm tra, đánh giá kiến thức chuyên môn, kiến thức thực tế của các học viên.Theo các thầy cô tham gia chấm Hội đồng đợt này, học viên đã có cố gắng trong quá trình học tập và nghiên cứu, các luận văn có nội dung phù hợp với chuyên ngành đào tạo, trình bày khoa học, có tính sáng tạo, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và ứng dụng thực tiễn, có thể áp dụng ngay sau khi bảo vệ vào việc giải quyết những vấn đề đang còn tồn đọng tại địa phương nơi các học viên đang công tác.

Luận văn tốt nghiệp được xem là công trình tổng kết những nỗ lực học tập và nghiên cứu của học viên, đồng thời  là sự khẳng định cho chất lượng đào tạo trình độ sau đại học của Phân hiệu trường Đại học lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai trong nhiều năm qua.

Một số hình ảnh tổng hợp