Sáng ngày 21/04/2017, Tại Phân hiệu - Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch kiểm lâm viên K1/2017.

Dự lễ bế giảng lớp học có Thầy PGS.TS. Trần Quang Bảo Phó hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp phụ trách Phân hiệu, cô Vũ Thị Lan Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng công chức Kiểm lâm; Thầy Nguyễn Văn Toàn trưởng Phòng Tổ chức hành chính cùng các thầy cô Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng công chức kiểm lâm.

Sau phần nghi thức buổi lễ, Lớp trưởng Nguyễn Văn Tuấn lên đọc Báo cáo tổng kết khóa học, với 100% các học viên đạt yêu cầu và được cấp chứng chỉ;


Lớp trưởng Nguyễn Văn Tuấn đọc Báo cáo tổng kết


Tiếp theo Thầy PGS.TS. Trần Quang Bảo, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp phụ trách phân hiệu thay mặt nhà trường phát biểu Bế giảng, trong bài phát biểu, thầy chúc mừng các học viên đã hoàn thành khoá học, khẳng định sự lớn mạnh của Nhà trường về mọi mặt trong những năm gần đây. Thầy đề nghị Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng công chức Kiểm lâm tiếp tục phát huy năng lực, không ngừng cải tiến nội dung và cập nhật thông tin bổ sung vào chương trình đào tạo bồi dưỡng cho các lớp tiếp theo. Cuối cùng thầy chúc các học viên sức khoẻ, vận dụng kiến thức đã học phục vụ công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao tại đơn vị.


Thầy Trần Quang Bảo phát biểu lễ Bế giảng


Kế tiếp Thầy Lê Hồng Việt, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng công chức Kiểm lâm công bố quyết định hoàn thành chương trình và công bố quyết định khen thưởng cho học viên.

Một số hình ảnh của buổi lễ: