Thực hiện Nghị quyết về việc phát triển Đảng viên của Đảng ủy trường Đại học Lâm nghiệp. Ngày 28/10/2022 tại phòng họp A - Phân hiệu trường ĐH Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai, Chi bộ Khoa Tài nguyên và môi trường đã long trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới đối với 01 quần chúng ưu tú Nguyễn Văn Lâm – Giảng viên tổ bộ môn Khoa học môi trường. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng, phát triển Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của Chi bộ Khoa Tài nguyên và môi trường nói chung và cá nhân Đảng viên nói riêng.

Lễ kết nạp đảng viên mới được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Hà – Bí thư Chi bộ.

Tham dự buổi Lễ kết nạp đảng viên mới còn có đồng chí Đặng Việt Hùng – Phó Bí thư Chi bộ, đồng chí Trần Thị Ngoan – Chi ủy viên cùng toàn thể các đồng chí đảng viên, quần chúng Chi bộ Khoa Tài nguyên và môi trường.

Thay mặt Chi bộ Khoa Tài nguyên và môi trường, đồng chí Nguyễn Thị Hà – Bí thư chi bộ trao Quyết định kết nạp Đảng viên cho quần chúng Nguyễn Văn Lâm. Đồng thời quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ, phân công đảng viên chính thức giúp đỡ các đồng chí đảng viên mới trong thời gian dự bị.

Đồng chí nhấn mạnh những vai trò cũng như tính gương mẫu tiên phong của người đảng viên trong công tác chuyên môn cũng như trong các hoạt động phong trào, đồng thời phát huy quyền hạn của đảng viên được quy định trong Điều lệ Đảng. Các đồng chí đảng viên mới cũng phải luôn ý thức được trách nhiệm hoàn thành tốt các nhiệm vụ của người đảng viên, thực hiện tốt các quy định về những điều đảng viên không được làm. Chi bộ cần quan tâm hơn nữa công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới nhằm mục tiêu góp phần phát triển nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và cá nhân đảng viên nói riêng.

Một số hình ảnh của buổi lễ:
 

Đồng chí Nguyễn Thị Hà – Bí thư chi bộ đọc Quyết định kết nạp Đảng viên cho quần chúng Nguyễn Văn Lâm  

 

Quần chúng Nguyễn Văn Lâm đọc lời tuyên thệ

 

Ban chấp hành Chi bộ tặng hoa chúc mừng đồng chí đảng viên mới

 

Các đồng chí trong Chi bộ tặng hoa chúc mừng