Năm học 2012 - 2013 vừa qua, mặc dù Cơ sở 2 Trường Đại học Lâm Nghiệp chưa chính thức thành lập Hội Sinh viên. Nhưng tập thể sinh viên Cơ sở 2 Trường Đại học Lâm Nghiệp cùng các cơ sở dự kiến của Hội phối hợp với Đoàn thanh niên Nhà trường đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu tiếp tục cụ thể hóa cuộc vận động "Sinh viên 5 tốt" bằng cách nhân rộng các gương điển hình; tăng cường các chuyên đề, giải pháp tạo động lực; nắm bắt kịp thời nhu cầu sinh viên...qua đó đã đạt được những thành quả đáng kể. Sắp tới đây Cơ sở 2 Trường Đại học Lâm Nghiệp vinh dự khi có 1 sinh viên được đề nghị xét tuyên dương cấp Trung ương và 5 sinh viên 5 tốt được đề nghị xét tuyên dương cấp Tỉnh.

Sinh viên được xét thưởng danh hiệu sinh viên 5 tốt Trung ương năm học 2012 -203: Âu Thị Hoài Thương – K55E KT

Danh sách những sinh viên được xét thưởng danh hiệu sinh viên 5 tốt Tỉnh Đồng Nai năm học 2012 -203:

1.    Âu Thị Hoài Thương – K55E KT
2.    Ngô Thị Thu Thủy – K55E KT
3.    Trương Thị Quỳnh Trang – K55E KT
4.    Cửu Đặng Sỹ - K57 QLTNR
5.    Nguyễn Thị Huyền Trang – K57H QLĐĐ.


Một số hoạt động tiêu biểu của sinh viên 5 tốt:


Thành viên tích cực tham gia các hoạt động và hội diễn văn nghệ nhà trường

Hội trại Vòng tay bè bạn 2013

Thành viên tích cực của đội Tình nguyện tham gia lao động vệ sinh công cộng

Cùng đội văn nghệ nhà trường tham gia hội thi tiếng hát về thời hoa đỏ Tỉnh Đồng Nai xuất sắc đạt giải nhất toàn đoàn

Là một trong những sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện tiêu biểu được nhà trường tặng thưởng một chuyến du lịch

Được chi bộ CTCTHSSV CS2 – ĐHLN kết nạp Đảng năm học 2012 -2013